March 2013 : Beijing, Xian, Shanghai and Hangzhou

March 2013 : Beijing, Xian, Shanghai and Hangzhou